De inhoud van www.scoutingpius12.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting Pius XII Leidschendam tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Scouting Pius XII Leidschendam expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico.

Scouting Pius XII Leidschendam garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Scouting Pius XII Leidschendam hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder Scoutpedia, Scoutingforum en eventuele links naar individuele Scoutinggroepen, stichtingen en steunpunten, betekent dit niet dat Scouting Pius XII Leidschendam de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Scouting Pius XII Leidschendam aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door Scouting Pius XII Leidschendam niet geverifieerd.

Links

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scouting Pius XII Leidschendam is het niet toegestaan links naar sites van Scouting Pius XII Leidschendam aan te bieden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Scouting Pius XII Leidschendam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Scouting Pius XII Leidschendam op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Scouting Pius XII Leidschendam of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Scouting Pius XII Leidschendam.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Scouting Pius XII Leidschendam behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Merkgebruik

Het gebruik van Scouting Pius XII Leidschendam merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden.

Documenten, illustraties (Foto)materiaal en content

Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo's, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn ©Scouting Pius XII Leidschendam en diverse illustratoren, fotografen of partners.

Meer informatie over privacy binnen scouting.

Scouting Leidschendam
Pius XII

Prins Hendriklaan 30
2264SW Leidschendam

info@scoutingpiusxii.nl
Tel. 070-3203040 
Whatsapp. 070-3203040 

Volg ons:Agenda

13 jul 00:00
Kamp welpen
13 jul 00:00
Kamp Waterscouts

Sponsor ons